13. Programování – úvod do jazyka C#

  1. Seznámení s prostředím MS Visual Studio
  2. Základní struktura konzolového programu v C#
  3. Tvorba úvodních jednoduchých programů v C#