16. Programování v C# – cyklus FOR a pole

  1. Seznámení s cyklem FOR
  2. Ukázkové programy využívající cyklus FOR
  3. Představení pole a ukládání proměnných do pole
  4. Tvorba programů využívající cyklu FOR a pole